Naturvetarna

Vi är fackförbundet för naturvetare. En grupp som finns inom i stort sett alla sektorer på arbetsmarknaden. Det som förenar är grunden i att ha en naturvetenskaplig examen.

Naturvetare skapar världens framtid

En av hörnstenarna för en hållbar framtid är naturvetenskap. Alla enastående prestationer och resultat som naturvetare står för är insatser som gör verklig nytta i vår värld, nu och i framtiden.

En förutsättning för att kunna uträtta stordåd i arbetet är att ha ett utvecklande och tillfredsställande arbetsliv. Vår uppgift inom Naturvetarna är att stödja naturvetare och medverka till att varje enskild individ har sådana förutsättningar i arbetet.

Våra medlemmar har en akademisk utbildning och finns inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Ett dominerande område är dock det som rör vår miljö och hälsa. Ett stort antal naturvetare är också verksamma inom forskning.

De allra bästa ambassadörerna för naturvetenskapen är naturvetare själva. För att stödja naturvetare att lyckas med detta är det viktigt att vi syns och hörs och når ut i de frågor som är de allra viktigaste för naturvetare. För att faktiskt påverka fokuserar vi på utbildning, forskning och utveckling samt arbetsmarknad.