Naturvetarna idag

Naturvetare är engagerade och jobbar hårt för att bidra till världsnyttan och sprida kunskap om naturvetenskap. Trots det har naturvetare ännu inte riktigt fått den status vi tycker att dom förtjänar. Att säga att man är naturvetare möts ibland av frågetecken. Det vill vi ändra på!

Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé
Vi erbjuder individuell service för framgång i arbetslivet och företräder naturvetare, så att deras kompetens används för egna och omvärldens utmaningar.

Vår vision

Na_skapar_varldens_framtid

Vår värdegrund

Vi som arbetar på Naturvetarna ska agera och kännas igen genom att vi lever Naturvetarnas värdegrund.

På gång.

Våra budskap

Kort intro till budskap och hänvisning till kommunikationsstrategin tar Johanna fram.