Vår historia

Genom en stark vilja att göra skillnad för de som skapar världens framtid, har Naturvetarna vuxit fram till den självklara aktör för naturvetare som förbundet idag.

Naturvetarnas rötter

Naturvetarna bildades 2009 efter att två tidigare förbund beslutade att tillsammans samla krafterna för att bättre kunna fungera som experter för hela naturvetargruppens arbetsmarknad.

Det var Naturvetarförbundet och Agrifack som 2009 beslutade att de tillsammans kunde jobba för medlemmarnas intressen mer effektivt.

Agrifack organiserade akademiker inom jord, skog, trädgård, miljö och livsmedel.

Naturvetareförbundet, bildades 2005 efter att Skogsakademikerna som samlade högskoleutbildade inom skog, slogs ihop med Sveriges Naturvetarförbund. Sveriges Naturvetarförbund bildades redan 1948 och var det tidigare fackförbundet inom Saco som samlade akademiskt utbildade naturvetare inom biologi, data, geovetenskap, fysik, kemi, matematik och meteorologi, slogs ihop med.

Under Naturvetarnas första kongress kom man överens om att ett starkt samhällspolitiskt engagemang behövdes för att påverka naturvetares arbetsvillkor och för att sprida budskapet om naturvetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen.

Detta är fortfarande kärnan i Naturvetarnas verksamhet och budskap – Naturvetare skapar världens framtid.