Bildspråk

Vi använder bilder som fungerar berättande och förankrar sig i vad det innebär att vara naturvetare. De ska förmedla naturvetares yrkesstolthet, vårt stora engagemang och vår kompetens men även den nyfikenhet som vi naturvetare har. Bilderna ska också förmedla de möjligheter naturvetare har och visa hur varierat och fritt vårt arbete ofta är. Vi naturvetare jobbar i och för hela världen och det är något man ska vilja vara en del av.

Symbolbilder

Stillebenbilderna är uppbyggda av föremål och ämnen som vi naturvetare dagligen använder oss av i vårt arbete. Föremål som symboliserar naturvetare i ett bredare perspektiv. Dessa bilder används för att lätta upp kommunikationen kring generella ämnen i exempelvis foldrar, på affischer eller i uppslag och skapar samtidigt en stark anknytning och igenkänning till varumärket. Objekten placeras alltid mot en bakgrund av våra färger. För att objekten ska komma till sin rätt och bilderna behålla en rundlig känsla, bör bakgrunden inte vara för mörk. Vi rekommenderar därför de ljusare färgerna, och att man också kan använda sig av en procentdel av en färgen – som t.ex. 60% grön.

Stilleben

Naturvetarna_01_exempel Naturvetarna_02_exempel Naturvetarna_03_exempel Naturvetarna_04_exempel

Na_Mellan_exempel_JPGs.zip ( 0kb ) — Na_Mellan_exempel_JPGs

Download file

Naturvetare i bild

Verksamhetsbilderna är berättande bilder och förankrar sig i vad det innebär att vara naturvetare, något vi är stolta över att visa upp. Bilderna är uppdelade i två kategorier: inzoomat och utzoomat.

Inzoomat är bilder med människor och handling i fokus. De använder vi då vi vill visa resultat och vikten av den nytta vi naturvetare gör. Dessa bilder använder vi främst då vi pratar om yrket mer direkt och när vi intervjuar människor i sitt arbete.

Utzoomat är bilder med generellt innehåll och behöver inte ha direktkoppling till innehållet men de kan även användas i sammanhang då vi pratar om en viss profession. Bilderna har ganska starka kontraster, lite nedtonade bakgrunder och lite extra färgsättning på människorna. Bilderna ska fånga de naturliga ögonblicken i arbetet och de ska inte kännas arrangerade.