Färger

Färg kan vara en av varumärkens starkaste element i form av igenkänning. Våra färger har sitt arv i Naturvetarna men har moderniserats för att bli funktionella i såväl digitala som tryckta kanaler. Genom konsekvent hantering och applicering skapar vi ett eget uttryck.

Färgschema

Naturvetarnas palett består av 6 färger tillsammans med basfärgerna svart och vitt. Genom att variera våra färger samt möjligheten till kombination paletten finns utrymme för flexibilitet och kreativitet samtidigt som vi bibehåller ett konsekvent uttryck.

Vår palett

NV_IDTool_images_151015_20

Na_colours1.zip ( 0kb ) — Na_colours

Download file

Hex-färgkoder

01 Blå.
#00639C

02. Ljusblå.
#7CD0DD
03. Grön.
#A2D184
04. Gul.
#F5EA60
05. Röd.
#F04937
06. Lila.
#9C5FA7

Färghantering

Det finns möjlighet att kombinera de olika färgerna i paletten. Detta ger flexibilitet i hanteringen och möjlighet till ett brett men sammanhängande uttryck. Dock bör vi säkerställa att det alltid finns kontrast och bibehållen läsbarhet. Nedan visar vi några olika rekommenderade kombinationer som paletten lämpar sig för. Här visar vi varje färg som bas, med de olika kombinationerna placerade runt omkring.

Nedan visas även hur läsbarheten för svart respektive vit text påverkas tillsammans de olika procentsatserna av basfärgerna.

Färgkombinationer

NV_IDTool_images_220915_20

Kombinationers läsbarhet och tydlighet

NV_IDTool_images_220915_21