Grafiska element

I viss kommunikation finns behov av ytterligare visuella ingredienser. Vi har därför tagit fram ett så kallat ”femte element”. Detta element har som yttersta syfte att skapa lekfullhet och dynamik i varumärkets kommunikation. Dock är det viktigt undvika överanvändning. Dessa bör appliceras i sammanhang då det känns relevant och naturligt.

Hexagonen

Vårt femte element skapas med utgångspunkt i hexagonen. Från dess form kan olika grafiska gestaltningar skapas. Hexagonens sex kanter representerar de huvudområden som naturvetenskapen kan delas in i. Hexagonen för tankarna till återkommande former inom naturvetenskapen, som till exempel kemiska formler, bikupor och celler.

Ursprungsform

NV_IDTool_images_220915_25

Mönster

Vid tillfällen då vår kommunikation har behov av ytterligare visuella ingredienser kan vi använda oss av mönster. Dessa mönster kan skapas i flertalet varianter med hexagoner. Mönstret kan anpassas genom att vi varierar hexagonens storlek och de streck som binder dem samman. Mönstret bör alltid appliceras utfallande.

Monster_naturvetarna.ai.zip ( 0kb ) — Monster_naturvetarna.ai

Download file

Uppbyggnad

NV_IDTool_images_220915_30

Exempel

NV_IDTool_images_220915_31NV_IDTool_images_220915_32NV_IDTool_images_220915_33

Piktogram & ikoner

Ibland vill vi lyfta ett ämnesområde lite extra och då kan vi komplettera kommunikationen med hjälp av ikoner. Ikonerna bör inte användas i kombination med mönster då det lätt skapar ett oroligt uttryck.

Ikoner_naturvetarna.zip ( 0kb ) — Ikoner_naturvetarna

Download file

Skapande av piktogram

NV_IDTool_images_220915_26

Splash

När vi vill trycka extra på något använder vi oss av en splash. Splashen har alltid någon av våra färger och texten ska vara kort, informativ och väcka intresse att fördjupa sig i informationen.

Uppbyggnad

NV_IDTool_images_220915_27

Informationsgrafik

Även delar av vår informationsgrafik kan ta avstamp i hexagonens form. Detta förhållningssätt lämpar sig bäst för applikationer där budskapet är enkelt och tydligt och har ett mer kommunikativt anslag. Vid tillfällen där grafer och diagrammens detaljrikedom och tydlighet är av yttersta vikt kan vi istället arbeta med färger och heltäckande ytor för att knyta an till vårt visuella uttryck.

Grafer och diagram

NV_IDTool_images_290915_2

Cirkeldiagram

NV_IDTool_images_290915_3

Informationsgrafik

NV_IDTool_images_290915_29

Flöden

NV_IDTool_images_290915_