Typografi

Vår typografi och hur den hanteras är centralt i det kommunikativa arbetet. Det är också en viktig del av varumärkets personlighet och skapar på sikt igenkänning. Naturvetarnas typografi består primärt av typsnitten Galano Grotesque och Freight Text.

Primär typografi

Galano är ett geometriskt typsnitt, det har en stark, kraftfull och tydlig karaktär med alla förutsättningar för att leverera intressant och strukturerad information. Vi använder främst Galano i huvud- och mellanrubriker samt ingresser. Freight Text har utmärkta kvalitéer i läsbarhet och används därför uteslutande i brödtext.

Galano

NV_IDTool_images_220915_11

Freight

NV_IDTool_images_220915_12

Typografisk hantering

NV_IDTool_images41NV_Identitytool_12

Galano, inställningar

NV_IDTool_images9

Freight, inställningar

NV_IDTool_images10

Sekundär typografi

Vid tillfällen då Galano och Freight inte är tillgängliga ersätts de med systemtypsnitten Arial och Cambria. Det kan exempelvis vara vid användning av öppna dokument såsom Word eller Power Point. Arial och Cambria finns förinstallerat på alla datorer och säkerställer därmed utseendet hos samtliga mottagare.

Arial & Cambria

NV_Identitytool_vit_46

Betona information

När det finns behov att lyfta fram en rubrik, ett stycke eller annan information ytterligare kan vi använda oss utav en linje. Linjen hjälper till att betona och lägga ytterligare vikt vid texten rent visuellt. Endast enstaka saker bör lyftas fram för att skapa tydliga visuella hiearkier och layouter. Linjens storlek och tjocklek definieras enligt instruktioner nedan.

Linjen

NV_IDTool_images_290915_16